visuele

Altijd op zoek naar lijnen, eenvoud en helderheid. Zo ook in het logo van mijn overkoepelende tafel met vier poten: de visuele orde. Geen beeldmerk, maar alleen maar woorden in het logo. Omdat de andere beelden op de site het verhaal moeten vertellen, het logo is hier van ondergeschikt belang.

Ik moet het dus ook niet te ingewikkeld maken, daarom heeft het logo dat ik hierboven als voorbeeld laat zien, het ook niet gehaald. Maar je ziet er wel duidelijk mijn liefde voor uitlijnen. En uitlijnen, dat is ook structuur en helderheid aanbrengen.

Het blok in het huidige logo geeft houvast. De vier pijlers met de horizontale ligger staan voor de brug met de vier pijlers, de tafel met de vier poten. Wel een beeldmerk. Want van mening veranderen, dat mag in het proces. Zeker in dat van je eigen logo :-) . Als je dan je site bekijkt op een smartphone, gaat er toch weer een streep door het beeldmerk, want dat lijkt te veel op een mobiel hamburger menu. Geen beeldmerk meer. En van mening veranderen, dat mag. Less is more.

logo

En dan, in het proces, een paar dagen na het schrijven van dit blog, in de loop van de ontwikkeling van de website is er toch een visueel ding in geslopen, uiteraard. De brug op elke pagina, met één pijler aangedikt. Hier is het brugdeel aangedikt, een illustratie die ik in de site niet gebruikte ;-)

brug