oplossing

In gesprek met een klant kwam er spontaan een quote naar boven:

Ons getreuzel los jij op!

De vraag was: 'Wil jij een een website bouwen met heel veel beeldmateriaal?' 
Graag natuurlijk. Zodra ik tijd heb begin ik, dat is meestal vandaag nog.
Als de klant ziet dat er al veel gedaan is, voelt hij zich aangespoord om ook in dat tempo mee te doen. Het aarzelen en dingen uitstellen is voorbij, er is werk aan de winkel.

Mijn oplossend vermogen is daarmee een feit.

Graag help ik jou ook aan een oplossing. Dat mag ook suiker in een kopje koffie zijn bij een oriënterend gesprek ;-).

Of orde scheppen in de chaos, dat lost ook op.

Of illustraties maken met een twist, zoals de begeleidende illustratie bij dit blog. Een verbeelding van het woord 'oplossing'. Niet eenduidig, niet helemaal helder, maar dat mag op mijn eigen website.